Eu Cap Network - Branding

Zadanie: Przygotowanie brandingu i identyfikacji wizualnej dla Umili – marki ośrodków turystycznych stawiających na aktywne spędzanie wolnego czasu w otoczeniu natury.

Rozwiązanie: Zaprojektowaliśmy logotyp, brandbook oraz szereg materiałów reklamowych, które nawiązują do elementów natury, łącząc to z prostotą, elegancją i minimalizmem.

Rezultat: Zaprojektowany brandbook zawiera zarówno opracowanie graficzne marki Umili, jak i logotypów poszczególnych ośrodków wypoczynkowych.