Ładuję...
SGB
Zadanie:

Popularyzacja płatności kartami MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro emitowanych Spółdzielczą Grupę Bankową.

Rozwiązanie:

Przygotowanie koncepcji loterii wraz z kreacją i produkcją kompletu materiałów promocyjnych. Główną formą komunikacji z klientami była przeprowadzona na dużą skalę akcja direct mailing-owa. Wykorzystano także materiały POS oraz reklamy prasowe.