Ładuję...
Kupiec Poznański
Zadanie:

Umacnianie pozycji Kupca Poznańskiego jako atrakcyjnego domu mody.

Rozwiązanie:

Przygotowanie strategii i realizacja dwóch kampanii reklamowych. Kampania „Guzik” w warstwie kreatywnej opierała się na dwuznacznych hasłach nawiązujących w dowcipny sposób do zdjęć makro tkanin i elementów odzieży. Kampania „Matrymonialna” także prezentowała odzież, w żartobliwej formie, odwołując się do estetyki ogłoszeń matrymonialnych. Na potrzeby kampanii szeroko wykorzystano autorskie sesje zdjęciowe, nośniki wielkoformatowe oraz prasę.