W ciągu ostatnich kilkunastu lat najbardziej wartościowe kompetencje zdobyliśmy podejmując się ambitnych i zróżnicowanych projektów. Dzięki temu wykształciło się też kilka odrębnych submarek w ramach struktury agencji Advertiva.

Naszą główną działalnością jest dostarczanie szerokiego zakresu kompleksowych rozwiązań promocyjnych ATL i BTL. Ponadto dysponujemy kilkoma odrębnymi zespołami, które ze względu na wyspecjalizowane kompetencje i zasoby koncentrują się na różnych dziedzinach marketingu.